Artikelen door Inge Ruys

CTB’s, NVALT en Inspectie (IGJ): beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken

Nieuwsbericht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd| 16-07-2021 | 11:00 De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling […]

Regeling mondneusmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen verlengd tot 1 september 2021 op verzoek van de Tweede Kamer

De regelingen voor de verstrekkingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en mondneusmaskers voor preventief gebruik via de apotheek worden verlengd tot 1 september 2021. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief. Eerder zouden deze regelingen per 1 juli 2021 aflopen. Op verzoek van het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) worden deze regelingen nu – onder […]

Uitnodigingsbrieven vaccinatie verstuurd

Naar verwachting zijn inmiddels de uitnodigingsbrieven verstuurd voor een Covid-vaccinatie naar alle mensen met neurologische ziekten die al beademend worden of kans hebben op ademhalingsproblemen. Op de website van Spierziekten Nederland vindt u een uitgebreide pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Bericht van de World Muscle Society over Covid-19 en vaccins bij mensen met neuromusculaire aandoeningen

De WMS adviseert mensen met neuromusculaire aandoeningen en hun zorgverleners sinds het begin van de COVID-19 pandemie. Dit document is bedoeld om vragen te beantwoorden over de nieuw ontwikkelde vaccins tegen Coronavirus SARS-CoV2, die mensen met neuromusculaire aandoeningen hebben gesteld. Dit is een zich snel ontwikkelend gebied en de WMS zal dit advies regelmatig evalueren. […]

Nieuw CTB-scholingsprogramma online- chronische beademing bij kinderen.

De scholing voor professionals over chronische beademing bij volwassenen staat al veel langer op de gezamenlijke scholingswebsite van de CTB’s. Nu is daar ook de scholing voor zorgverleners van kinderen bij gekomen. Dit ‘Leerhuis Kinderen’ is weer een prachtige stap in de ontwikkeling van het gezamenlijke onderwijsprogramma van de vier CTB’s. In de Mediatheek vind […]

Beademingstoeslag WLZ voor niet-invasief beademende patiënten met zware zorg verbetert per 1-1-2021

Per 1-1-2021 worden de toeslagen beademingszorg voor de WLZ verdeeld in een toeslag voor invasief/non-invasief laag en een toeslag non-invasief/invasief hoog. Hierdoor zijn de toeslagen beademingszorg in lijn gebracht met de zorgzwaarte zoals die uit de beademingszorgprofielen blijkt en wordt de toeslag voor de groep patiënten met veel zorg gelijk getrokken onafhankelijk van het soort […]

Algemene ledenvergadering van de VSCA uitgesteld.

De VSCA is een vereniging en houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering in mei of juni. Deze ALV moest het bestuur van de VSCA in 2020 helaas uitstellen, omdat samenkomen niet mogelijk was. De concept jaarrekening over 2019 en de concept begroting voor 2021 staan nu alvast op de website. Binnenkort stelt het bestuur een nieuwe […]