Publicaties

Folders/bochures/websites

Veldnormen

Notities en richtlijnen

Overige publicaties

Publicaties van andere organisaties

  • Hazenberg, A. (2017). Innovation in home mechanica ventilator [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen
  • Richtlijn vernevelaars en verdampers, Werkgroep Infectie Preventie (WIP), 2003 revisie 2008, http://www.wip.nl/contentbrowser/onderwerpsort.asp?expCA=1&expOW=30#HIER
  • Respiratory Management of ALS, Lee Guion/ Jones and Bartlett Publishers, ISBN 9780763755454, 2009, te bestellen via boekhandel.

Interessante artikelen

  • NVFK magazine, nummer 1, 2017 (p. 9-13). Pret met ademhalingsoefeningen op de iPad. R. van der Wel,  N. van den Dries, I. Viola. Het artikel is hier te downloaden.
  • Medisch Contact, nummer 2, 13 januari 2012. Chronisch beademd, levenslang kwetsbaar. Schouten e.a. over de veldnorm chronische beademing. Het artikel is hier te downloaden.
  • A. Hazenberg, N.A.M. Cobben, M.J. Kampelmacher, J. Rischen, P.J. Wijkstra, Chronische beademing in Nederland. Ned Tijdschr Geneesk. 2012, 221 januari;156(3):A3609
  • B.G.M. van Engelen, ‘De geruisloze, maar succesvolle revolutie van chronische beademing bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen, in het bijzonder de ziekte van Duchenne’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 18 augustus;151(33)
  • A.F. Meinesz, G. Bladder, J.R. Goorhuis, J.M. Fock, A.I. Staal-Schreinemachers, J.G. Zijstra en P.J. Wijkstra, ’18 jaar ervaring met chronische beademing bij patiënten met spierdystrofie van Duchenne’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 18 augustus;151(33)
  • L.J. Hoeve en K.F.M. Joosten, ‘Het kind met een tracheostoma, vroeger en nu; andere indicaties, andere kinderen, andere zorg.’ Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 20 oktober;151(42)
  • I.M. Noppers, J.A. Nieuwenhuis, R. Bremmer, G. Huisman, P.J. Wijkstra en J.G. Zijlstra, ‘Respiratoire insufficiëntie bij patiënten met progressieve neuromusculaire ziekte soms goed te behandelen door ademhalingsondersteuning’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 25augustus;151(34)