Beademing in instellingen

Chronische beademing wordt vaak toegepast bij mensen met een progressieve spierziekte of neuromusculaire ziekte, een borstkasafwijking, bepaalde longziekten en diverse andere ziektebeelden.

Het merendeel van de beademden woont in een thuissituatie. Daarnaast kunnen beademden in een Fokus-woning, een verpleeghuis of in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten wonen.

In woonvormen, instellingen en activiteitencentra is chronische beademing regelmatig een nieuw verschijnsel.

De brochure en deze site bevat informatie om hulpverleners in deze instellingen voor te bereiden op de zorg aan mensen die gebruik maken van chronische beademing.

Allereerst zal worden ingegaan op chronische beademing en de hulp die mensen die beademd worden, nodig hebben.

Vervolgens wordt de ondersteuning die de Centra voor Thuisbeademing bieden, omschreven. Tevens wordt aangegeven wanneer en in welke voorkomende gevallen een beroep op hen kan worden gedaan.

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de wettelijke bepalingen die gelden op het gebied van enkele medische handelingen die voort kunnen vloeien uit beademing.
Afsluitend vindt u een opsomming van aandachtspunten bij opname van een beademingscliënt.