Werkgroep Woonvormen/Verpleeghuizen

Werkgroep Woonvormen

Er zijn in Nederland vele woonvormen en verpleeghuizen waar een bewoner die beademd wordt verblijft. De nadruk ligt op wonen en welzijn.
Als VSCA brengen we de woonvormen en verpleeghuizen met elkaar in contact te brengen om zowel verschillen als overeenkomsten met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen en oplossingen voor problemen en mogelijke gezamenlijke acties te bespreken. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld hoe we omgaan met de ZZP’s, elke instelling is momenteel bezig een oplossing te vinden om de zorg te blijven garanderen. Dit gezamenlijke thema gaat ons allemaal aan en door informatie uitwisseling kunnen we van elkaar leren.
De VSCA is van mening dat kennisdelen en samenwerken de zorg voor de bewoner/patiënt ten goede zal komen.