Werkgroep Woonvormen/Verpleeghuizen

Werkgroep Woonvormen

Er zijn in Nederland een aantal woonvormen en verpleeghuizen waar een bewoner verblijft die beademd wordt. De nadruk ligt hier op wonen en welzijn.
Als VSCA brengen we de woonvormen en verpleeghuizen met elkaar in contact om verschillen en overeenkomsten met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen, oplossingen voor problemen en mogelijke gezamenlijke acties te bespreken. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld hoe om te gaan met de ZZP’s. Elke instelling is momenteel bezig een oplossing te vinden om de zorg te blijven garanderen. Dit gezamenlijke thema gaat ons allemaal aan en door informatie uitwisseling leren we van elkaar.
Kennis delen en samenwerken komt de zorg voor de bewoner/patiënt ten goede.