Mevrouw R. Jaspers Focks is sinds 2012 als revalidatiearts werkzaam binnen revalidatiecentrum Roessingh te Enschede.

Zij is werkzaam binnen het ALS/NMA team en in die hoedanigheid betrokken bij patienten die gebruik maken van (non)-invasieve beademing in de thuissituatie.

Onlangs is zij betrokken geweest bij het opstellen van de richtling “Chronische Beademing”.

Tevens zal zij gaan starten met haar promotieonderzoek genaamd “INITIALS”. Bij dit onderzoek zullen alle CTB’s in Nederland betrokken zijn. Het doel van dit onderzoek is om kwaliteit van leven te evalueren bij ALS patiënten die zijn gestart met non-invasieve beademing (NIV). Het onderzoek heeft ook als doel om te evalueren of bepaalde symptomen voorafgaand aan het starten met NIV een relatie hebben met het verbeteren van kwaliteit van leven of niet.