Beleid en begroting

De komende jaren zal de VSCA zich inzetten om een Richtlijn Chronische Beademing te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt samen met het veld en cliënten vorm gegeven. De VSCA blijft haar expertise inzetten ten behoeve van de verbetering van de zorg rondom de beademende cliënten. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de toeslagen non-invasieve beademing, zodat de knelpunten in de financiering van de beademingszorg kunnen worden opgelost.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

ALV 2020

Volgens de statuten is de vereniging verplicht om voor 1 juli 2020 een algemene leden vergadering (ALV) te houden. Vanwege de bijzondere situatie heeft het bestuur eind april 2020 besloten de ALV te verplaatsen in lijn met de Tijdelijke wet Covid 19. Een nieuwe datum maken we spoedig bekend.

Concept jaarrekening 2019 en concept begroting 2021

Vanwege het uitstel van de ALV is de jaarrekening 2019 nog niet goedgekeurd evenals de begroting 2021. Hier vindt u de jaarrekening 2019 in conceptvorm. Hier vindt u de conceptbegroting 2021.

Begroting 2020

Klik hier voor de begroting 2020.

jaarverslag 2018 en jaarplan 2019/2020

Klik hier voor het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019/2020.

Jaarrekening 2018

Klik hier voor de jaarrekening 2018.