Beleid en begroting

De komende jaren zal de VSCA zich inzetten om een Richtlijn Chronische Beademing te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt samen met het veld en cliënten vorm gegeven. De VSCA blijft haar expertise inzetten ten behoeve van de verbetering van de zorg rondom de beademende cliënten. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de toeslagen non-invasieve beademing, zodat de knelpunten in de financiering van de beademingszorg kunnen worden opgelost.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

Begroting 2024

Klik hier voor de begroting 2024.

jaarverslag 2023 en jaarplan 2023/2024

Klik hier voor het jaarverslag 2023 en jaarplan 2023/2024.

Jaarrekening 2023

Klik hier voor de jaarrekening 2023.