Beleid en begroting

De wetgeving rondom de financiering van de zorg voor chronische beademing is veranderd in de afgelopen jaren. Met de invoering worden ook de knelpunten zichtbaar. De VSCA merkt dat er grote behoefte is aan kennis over de zeer diverse cliëntenprofiel en zorgbehoefte bij de beleidsmakers. Zij zal zich inzetten om op verschillende manieren deze lacunes te vullen.

De Veldnorm Chronische beademing bij Kinderen en ‘Een beetje lucht”, de speciale versie voor ouders, oudere kinderen en andere betrokkenen is gepresenteerd op een symposium najaar 2015. Implementatie van de veldnorm Chronische Beademing voor volwassenen en Kinderen zal aandacht blijven vragen in 2016 en 2017. De Veldnorm Chronische beademing bij volwassenen wordt samen met het veld en cliënten hernieuwd tot de Veldnorm 2.0. Hiermee starten we in 2016.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

Begroting 2017/2018

Klik hier voor de begroting 2017/2018.

jaarverslag 2016 en jaarplan 2017/2018

Klik hier voor het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017/2018.

Jaarrekening 2016

Klik hier voor de jaarrekening 2016.