Beleid en begroting

De komende jaren zal de VSCA zich inzetten om een Richtlijn Chronische Beademing te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt samen met het veld en cliënten vorm gegeven. De VSCA blijft haar expertise inzetten ten behoeve van de verbetering van de zorg rondom de beademende cliënten. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de toeslagen non-invasieve beademing, zodat de knelpunten in de financiering van de beademingszorg kunnen worden opgelost.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

Begroting 2020

Klik hier voor de begroting 2020.

jaarverslag 2018 en jaarplan 2019/2020

Klik hier voor het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019/2020.

Jaarrekening 2018

Klik hier voor de jaarrekening 2018.