Beleid en begroting

De komende jaren zal de VSCA zich inzetten om een Richtlijn Chronische Beademing te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt samen met het veld en cliënten vorm gegeven. De VSCA blijft haar expertise inzetten ten behoeve van de verbetering van de zorg rondom de beademende cliënten. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de toeslagen non-invasieve beademing, zodat de knelpunten in de financiering van de beademingszorg kunnen worden opgelost.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

Begroting 2022

Klik hier voor de begroting 2022.

jaarverslag 2020 en jaarplan 2021/2022

Klik hier voor het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021/2022.

Jaarrekening 2020

Klik hier voor de jaarrekening 2020.

De begroting, het jaarverslag en het beleidsplan nog moeten worden goedgekeurd door de ALV, deze zal plaatsvinden op 5 juli 2021.