Beleid en begroting

De komende jaren zal de VSCA zich inzetten om een Richtlijn Chronische Beademing te ontwikkelen. Deze richtlijn wordt samen met het veld en cliënten vorm gegeven. De VSCA blijft haar expertise inzetten ten behoeve van de verbetering van de zorg rondom de beademende cliënten. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de toeslagen non-invasieve beademing, zodat de knelpunten in de financiering van de beademingszorg kunnen worden opgelost.

Lotgenotencontact blijkt een grote behoefte, in samenwerking met andere organisaties wordt daar vorm aan gegeven.

Begroting 2018/2019

Klik hier voor de begroting 2018/2019.

jaarverslag 2017 en jaarplan 2018/2019

Klik hier voor het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018/2019.

Jaarrekening 2017

Klik hier voor de jaarrekening 2017.