Bestuur en bureau

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en legt verantwoording af aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de VSCA bestaat uit de volgende leden:

Beleidsadviseur

  • Dhr. drs. F. Roos

Secretariële ondersteuning

  • Mw. L. Veen

Het beloningsbeleid van het bestuur en eventuele personeelsleden van de instelling

  • Bestuursleden ontvangen geen vacatievergoedingen. Reiskosten en andere onkosten voor werkzaamheden voor de vereniging kunnen zij op verzoek vergoed krijgen. Voor vergoeding van de reiskosten is de fiscale aftrekbaarheidsgrens (E 0,19 per km) de richtlijn.
  • De vereniging heeft geen medewerkers in dienst.
  • Bij inhuur van medewerkers wordt een conservatief beloningsbeleid betracht, zoals gebruikelijk is in de sector.

Bureau

De bureaumedewerkers staan u graag te woord indien u meer informatie wenst over de activiteiten van de VSCA of als u vragen heeft over het lidmaatschap van de VSCA.

Adresgegevens

Lt.gen. van Heutszlaan 6
3743 JN BAARN,
telefoonnummer 035-5480480. U kunt ook per e-mail reageren via info@vsca.nl.

KVKnr. 40508014 / RSINnr. 805730515