Ricardo Bronsgeest is Manager Belangenbehartiging sociaal domein, care en werk en inkomen bij de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland sinds 2023.

Binnen Spierziekten Nederland houdt hij zich bezig met passende zorg voor mensen met een spierziekte en hun netwerk vanuit de wet langdurige zorg, wijkverpleging, en de Wmo,

Naast het bestuurslidmaatschap van de VSCA bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties, zoals bestuurslid bij de Stichting Haags Fonds en als lid van adviesraad sociaal domein Pijnacker-Nootdorp