Marianne de Visser is neuroloog in de Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC.

Sedert medio 2016 is zij emeritus hoogleraar Neuromusculaire Ziekten bij de Universiteit van Amsterdam.

Haar aandachtsgebieden binnen neuromusculaire ziekten zijn: ALS, postpoliosyndroom, myositis en erfelijke polyneuropathie (ziekte van Charcot-Marie-Tooth, CMT).

Zij heeft bestuursfuncties bekleed in binnen- en buitenland (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Neurologie, European Academy of Neurology), was vicevoorzitter bij de Gezondheidsraad en bestuurslid bij NWO.

Momenteel is zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en heeft diverse toezichthoudende banen.