Ik ben Carla Smedema en werk ruim 30 jaar in de zorg en welzijn. Het grootste deel daarvan was ik regiomanager in de gehandicaptenzorg en daarbij ook verantwoordelijk voor het strategisch beleid voor mensen met lichamelijke beperkingen en Niet Aangeboren Hersenletsel. Momenteel werk ik als regiomanager binnen de zorg waarmee ik mij zowel richt op de langdurige zorg, jeugdzorg, WMO en forensische zorg. Ik ben erg geïnteresseerd in de verbinding tussen sectoren met hun richtlijnen, procedures en de financieringsstromen  en mag hierin graag meedenken in oplossingen voor vraagstukken hoe we over de schotten heen de samenwerking voor mensen die dat nodig hebben kunnen verbeteren. Zo heb ik ook zitting in de Ledenraad bij de VGZ en ben daarbij voorzitter van de werkgroep zorginkoopbeleid en ben ik toezichthouder bij een stichting voor Beheer en Bewindvoering.