Aandachtspunten voor de instelling

Wat te doen bij opname beademingscliënt/ protocol
Er is contact met het Centrum voor Thuisbeademing waar de beademingscliënt onder behandeling is. Daarbij zullen de volgende onderwerpen met de Instelling besproken worden:

 • apparatuur;
 • materialen;
 • instellingen beademing;
 • voorbehouden handelingen/ deskundigheid personeel;
 • raamovereenkomst opstellen;
 • alarmering;
 • gezondheidstoestand /zorgvraag cliënt inclusief hulpmiddelen;
 • familie/mantelzorg;
 • instellingsprotocollen en beleid m.b.t. ademhalingsondersteuning;
 • stroomvoorziening in geval van nood;
 • verantwoordelijkheid/verzorging buiten de instelling.

Verder vermelden wij dat opname van een beademde enige voorbereiding benodigt; verfijning van afspraken zullen altijd in overleg met het Centrum voor Thuisbeademing plaatsvinden. Bij hen kunt u ook terecht voor specifieke informatie.