Dr. Michael A. Gaytant, internist

  • Een van de hoofdauteurs van de landelijke veldnorm Chronische Beademing (2012)
  • Bestuurslid van de VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning)
  • Voorzitter/lid van meerdere (landelijke) werkgroepen op het gebied van apparatuur, disposables, veiligheid en kwaliteit (o.a. NICE, NIVEL).
  • Voorzitter werkgroep Landelijke Richtlijn Chronische beademing.
  • Lid werkgroep richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’.
  • Lid werkgroep richtlijn ‘Ethiek in richtlijnen’.