Symposium over kinderen met chronische beademing met ‘een beetje lucht’ en ‘de veldnorm voor kinderen’ op 18 september

De VSCA nodigt u van harte uit voor het symposium Luchtige Kost?! Opgroeien met Chronische beademing in Groot Klimmendaal Arnhem.

De dag belooft een interessant en inspirerend programma met als slot de feestelijke presentatie van de Veldnorm Chronische Beademing bij Kinderen en een speciale versie daarvan, ‘een beetje lucht”. Het symposium bestaat uit twee delen, waarbij het dagprogramma bedoeld is voor (para)medische professionals.

Het middagprogramma is voor ouders/verzorgers, verzorgenden, beleidsmedewerkers, medisch maatschappelijk werkers en andere betrokkenen.

Het programma met inschrijvingsformulier vindt u hier.