Overhandiging Veldnorm chronische beademing bij kinderen en een beetje lucht.

Joyce Sombroek overhandigt samen met Noreen, Philip en Ferdinand de Veldnorm chronische beademing bij kinderen en een beetje lucht. Aan het einde van een levendig en inspirerend symposium 18 september 2015 boden zij beide boeken aan mw. Joke de Vries, inspecteur IGZ en Elske ter Veld, voorzitter van de VSCA aan. Een deel van de symposiumbijdragen kunt u terugvinden op via deze link. De 10-jarige Phillip maakte enkele illustraties in een beetje lucht.

´Veldnorm chronische beademing bij kinderen´ en ´Een beetje lucht´ gratis downloaden

U kunt nu op de site de Veldnorm chronische beademing bij kinderen en Een beetje lucht gratis downloaden. De Veldnorm Chronische beademing bij kinderen is op 18 september feestelijk gepresenteerd op het symposium “Luchtige Kost?! Opgroeien met beademing” samen met Een beetje lucht, de uitgave voor oudere kinderen, ouders en andere betrokkenen. Meer informatie over de presentaties op het symposium vindt u binnenkort op deze website. Door het downloaden van de uitgaven gaat u akkoord met de voorwaarden dat verveelvoudiging en openbaar maken van tekst(gedeelten) en beeld van deze publicaties is toegestaan, maar uitsluitend na voorafgaande toestemming van de VSCA. Deze toestemming kunt u schriftelijk (VSCA, Lt.gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn) of per e-mail aanvragen.