In 2016 intensieve zorg vergoed door de zorgverzekeraar?

Wanneer je in 2015 een budget hebt op basis van het overgangsrecht, vraagt de zorgverzekeraar een ‘nieuwe’ indicatie bij het aanvragen van een ZvW-PGB voor 2016. Voor een kind is het verstandig deze indicatie te laten doen door een kinder(wijk)verpleegkundige, die door de verzekeraar erkend wordt en bekwaam is in het indiceren. Een door de verzekeraar erkende kinder(wijk)verpleegkundige kan de indicatiekosten declareren bij de verzekeraar. Het CTB weet welke kinder(wijk)verpleegkundige in de regio kunnen indiceren. Per Saldo, de vereniging van PGB-budgethouders geeft concrete tips voor de aanvraag bij de zorgverzekeraars in de krappe tijd die zij geven om deze uitgebreide aanvraag te doen.

Zorgverzekeraars vragen pgb-aanvraag binnen 2 weken, Per Saldo geeft advies (gepubliceerd op 22 oktober 2015)

Zorgverzekeraars sturen budgethouders met overgangsrecht in 2015 deze week een brief waarin ze aangeven binnen twee weken de aanvraag voor het nieuwe pgb te willen ontvangen. Na signalen van budgethouders hierover meldde Per Saldo de zorgverzekeraars dat dit voor budgethouders een veel te korte termijn is. Ook heeft Per Saldo geprotesteerd tegen de dreigende taal in de brief.

Naast de korte tijd waarin de aanvraag geregeld moet worden, schrikken budgethouders er enorm van als er staat dat er geen pgb meer wordt verstrekt als er niet tijdig een aanvraag is ontvangen. Per Saldo vindt dat dit niet zo kan en er zijn zelfs Kamervragen over gesteld door Otwin van Dijk.

Als u een pgb-vv krijgt via uw zorgverzekeraar en u hebt een dergelijke brief ontvangen, hoe moet u de inhoud opvatten en wat kunt u doen?

Streefdatum
De datum die wordt genoemd in de brief is een richtlijn. Wanneer het niet anders kan, kunt u de pgb-aanvraag ook later indienen. Voorwaarde is wel dat uw zorgverzekeraar dat weet. Neem daarover contact op met uw zorgverzekeraar, met de vraag of u een nieuwe datum kunt afspreken.

6 weken
Er zijn ook zorgverzekeraars die deze brief al eerder verstuurden, waardoor u langer de tijd hebt gekregen. De meeste zorgverzekeraars richten zich op 30 oktober, met als uiterste datum half november, zijnde 6 weken voordat de indicatie per 1 januari 2016 afloopt.

Wijkverpleegkundige
Vraag uw zorgverzekeraar waar de dichtstbijzijnde wijkverpleegkundige zit die u kunt benaderen voor de herindicatie. Sommige zorgverzekeraars werken samen met organisaties, die alleen budgethouders indiceren. Deze informatie staat vaak ook op de website van uw zorgverzekeraar.

Eigen deel aanvraagformulier
Stuur alvast het persoonlijk deel van de aanvraag op, het deel dat u zelf in kunt vullen. Dan weet uw zorgverzekeraar dat u een pgb-aanvraag gaat doen. Het verpleegkundig deel kunt u dan later opsturen. Kijk voor meer informatie ook op Aanvraag pgb-Zvw.

Veranderen van zorgverzekeraar
Veel budgethouders willen nu al weten welke zorgverzekeraar het meest pgb-vriendelijk is. Dat kunnen we u op dit moment alleen nog vertellen als het over 2015 gaat. Per Saldo komt in november met een overzicht dat gemaakt wordt aan de hand van de nieuwste informatie voor 2016, die zorgverzekeraars nog bekend moeten maken. Belangrijk voor budgethouders is te weten dat bij verandering van zorgverzekeraar uw geldige indicatie wordt overgenomen door de ‘nieuwe’ zorgverzekeraar. Het budget wordt wel aangepast aan de tarieven van de betreffende zorgverzekeraar. De hoogte van het pgb kan na die overstap dus wel wijzigen, de indicatie niet.

Aanvulling VSCA: Let op: De zorg rondom ademhalingsondersteuning wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoedingen kan per verzekeraar verschillen. Een verzekeraar kan geen basispakket weigeren, wel aanvullende verzekeringen. In de aanvullende verzekeringen kunnen ook zaken zitten die gebruikt worden door degene voor wie het PGB bedoeld is of door andere gezinsleden! 

Lees ook Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk.

Wat vindt Per Saldo
Omdat er nu massaal een beroep wordt gedaan op de (beperkte beschikbaarheid van) wijkverpleegkundigen die de indicaties moeten vaststellen, vreest Per Saldo dat niet alle budgethouders tijdig een afspraak kunnen maken en de complete aanvraag te laat binnen zal zijn. Per Saldo vindt dat budgethouders hier absoluut niet de dupe van mogen worden en gaat er vanuit dat er bij degenen die dit overkomt coulance wordt betracht, met andere woorden: het pgb doorloopt totdat de indicatie is vastgesteld.