Veranderingen bekostiging zorg kinderen thuis

Met ingang van 1 januari 2018 verandert de manier waarop de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag thuis wordt bekostigd. Doel is om beter aan te kunnen sluiten op de individuele situatie van deze kinderen en gezinnen. De indicerend kinderverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol. Voor kinderen waarbij alle verzorging vanuit de WLZ bekostigd wordt verandert de regelgeving niet.

De nieuwe regeling betreft de verzorging van kinderen. Andere vormen van hulp aan kinderen zoals begeleiding en verpleging blijven het zelfde.

Voor een kind en zijn gezin gaat er mogelijk wat veranderen als:

  • Het kind nu verzorging krijgt vanuit de Jeugdwet.
    De verandering geldt voor verzorging die de gemeente organiseert en betaalt (zorg in natura). Maar ook voor zorg via een persoonsgebonden budget (pgb).
  • En de verzorging hangt samen met geneeskundige zorg.

De regeling kunt u lezen op de factsheet van het Ministerie van VWS.

Voor kinderverpleegkundigen is een handreiking opgesteld.

Wanneer er in de praktijk onduidelijke situaties gaan ontstaan kan iedereen die betrokken is bij de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag terecht bij het Juiste Loket.

Animatie chronische beademing

Deze animatie laat zien hoe onze ademhaling werkt en wat de voor- en nadelen zijn van chronische beademing. De uitleg is bedoeld voor iedereen die (mogelijk) te maken krijgt met beademing.
Lees meer op: www.spierziekten.nl/themas/chronische-beademing.

Oratie Prof.dr. P.J. Wijkstra, Groningen 13 december 2016

Op 13 december 2016 werd Peter Wijkstra de eerste hoogleraar in Nederland met het aandachtsgebied ‘ Chronische Ademhalingsondersteuning’. In zijn oratie gaat hij in op de ontwikkelingen in de zorg voor patiënten met chronische beademing en noemt hij de onderzoeksgebieden voor de toekomst. De uitgesproken tekst treft u hier aan.

Elske ter Veld overleden

Afgelopen zondag is onze voorzitter Elske ter Veld overleden. Elske was een bijzondere vrouw, die zich op heel persoonlijke wijze inzette voor de VSCA en mensen die gebruik maken van chronische ademhalingsondersteuning. Als oud-staatssecretaris en ex-Eerste Kamerlid overzag zij snel waar de knelpunten in de WLZ zouden ontstaan. In korte tijd verdiepte zij zich in de materie en kon haarfijn uitleggen dat het bij ademhalingsondersteuning ‘niet om zuurstof ging’. Zij vond dat de Kinderveldnorm ook moest leiden tot ‘een beetje lucht’ de vertaling in een boekje voor ouders en kinderen en iedereen die als leek hierbij betrokken is. De interviews met ouders en kinderen die de basis hiervoor vormden deed zij dan gewoon zelf. Elske heeft veel voor de VSCA betekend. We missen haar en niet zo’n beetje ook. We wensen haar naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Groovy het draakje helpt kinderen met ademhalingsoefeningen

Groovy is een klein draakje die de kinderen bij hun ademhalingsoefeningen  helpt. Je kunt Groovy met je adem via de GroovTube besturen, maar ook met je vingers. Dus iedereen kan het spelletje spelen, ook broetjes en zusjes!  GroovyDragon is gratis te downloaden in de appstore. Hier vindt u de strip.

Eerste hoogleraar Chronische Ademhalingsondersteuning benoemd in Groningen

Op 13 december 2016 hield prof.dr. Peter Wijkstra zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar met leeropdracht Longziekten en Tuberculose in het bijzonder Chronische Ademhalingsondersteuning. In zijn voordracht benoemde Peter Wijkstra een een groot aantal (onderzoeks)doelen voor de toekomst:

– ‘Wat thuis kan, thuis doen’. Veel meer thuis instellen en met bijv. telemedicine de beademingsapparatuur finetunen.

– ALS: welke groep ALS-patiënten is voor de kwaliteit van leven gebaat bij beademing?

– Het goed inrichten van de beademingsketen

– Respiratoire insufficiëntie zou een vast onderwerp moeten worden in de opleiding van artsen.

Het bestuur van de VSCA feliciteert haar medebestuurslid Peter Wijkstra!