Veranderingen bekostiging zorg kinderen thuis

Met ingang van 1 januari 2018 verandert de manier waarop de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag thuis wordt bekostigd. Doel is om beter aan te kunnen sluiten op de individuele situatie van deze kinderen en gezinnen. De indicerend kinderverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol. Voor kinderen waarbij alle verzorging vanuit de WLZ bekostigd wordt verandert de regelgeving niet.

De nieuwe regeling betreft de verzorging van kinderen. Andere vormen van hulp aan kinderen zoals begeleiding en verpleging blijven het zelfde.

Voor een kind en zijn gezin gaat er mogelijk wat veranderen als:

  • Het kind nu verzorging krijgt vanuit de Jeugdwet.
    De verandering geldt voor verzorging die de gemeente organiseert en betaalt (zorg in natura). Maar ook voor zorg via een persoonsgebonden budget (pgb).
  • En de verzorging hangt samen met geneeskundige zorg.

De regeling kunt u lezen op de factsheet van het Ministerie van VWS.

Voor kinderverpleegkundigen is een handreiking opgesteld.

Wanneer er in de praktijk onduidelijke situaties gaan ontstaan kan iedereen die betrokken is bij de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag terecht bij het Juiste Loket.