Geef je mening over het pgb

In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Significant Public een onderzoek uit om meer te weten komen over de waarde die het persoonsgebonden budget (pgb) heeft.

Daarom vragen de onderzoekers verschillende groepen mensen die te maken hebben met het pgb naar hun mening. Er zijn naast het ministerie verschillende partijen betrokken bij dit onderzoek: Per Saldo, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, de Sociale Verzekeringsbank en Branchevereniging Kleinschalige Zorg.

In de vragenlijst wordt gevraagd naar je ervaringen met het pgb. Maak je gebruik van een pgb of vertegenwoordig je iemand met een pgb? Of hb je in het verleden gebruik gemaakt van een pgb of een budgethouder vertegenwoordigd? Vul dan de vragenlijst in. Dit vraagt ongeveer 20 minuten van je tijd en kan tot en met 30 april. 

De vragenlijst is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

De onderzoekers kijken in dit onderzoek vanuit het originele doel van het pgb, het voeren van eigen regie, naar de stand van zaken op dit moment. Ze willen onder meer weten:

  • Hoe ziet het pgb er in de huidige praktijk uit ten opzichte van de originele bedoeling?
  • Wat zijn sterke en zwakke kanten van het pgb?
  • Wat voor waarde heeft het pgb voor betrokkenen?
  • In hoeverre is die waarde nog te vergelijken met de originele waarde? 

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bijgedragen aan een discussie over het verder ontwikkelen van het pgb.

Naar de vragenlijst

Met vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kun je contact opnemen met de onderzoekers via onderzoekpgb(at)significant.nl