Artikelen door Tessa Dingelhoff

Geef je mening over het pgb

In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Significant Public een onderzoek uit om meer te weten komen over de waarde die het persoonsgebonden budget (pgb) heeft. Daarom vragen de onderzoekers verschillende groepen mensen die te maken hebben met het pgb naar hun mening. Er zijn naast het ministerie verschillende partijen betrokken bij dit onderzoek: […]

Webcast over beademing

Op 12 februari 2018 vond een webcast plaats over beademing. Hierin gaf professor Peter Wijkstra antwoord op een groot aantal vragen over beademing van gebruikers. In de tweede webcast van 16 februari 2018 worden de vragen beantwoord door professor Wijkstra die tijdens de webcast op 12 januari 2018 niet zijn beantwoord.