Richtlijnen

Nieuwe richtlijn chronische beademing voor volwassenen (2021)

De richtlijn is te raadplegen via de richtlijnendatabase van de federatie medisch specialisten.
Ook is er een patiëntenversie van de richtlijn ontwikkeld: “Opgelucht’
Download hier de pdf.

Veldnorm Chronische beademing – 2012
Download hier de pdf.

Aanpassing veldnorm chronische beademing n.a.v. overleg bestuur VSCA met bestuur NVIC
Tijdens het overleg tussen het bestuur van de VSCA met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) dd 16-4-2014 is geconcludeerd dat de voornaamste bezwaren die in 2012 door de NVIC werden geconstateerd minder actueel zijn. Het belangrijkste bezwaar dat resteerde, bestond uit het hoofdbehandelaarschap op de IC bij CTB patiënten. In de huidige veldnorm stonden voor de NVIC enkele onduidelijkheden welke met onderstaande aanpassing verhelderd worden.

Indien een patiënt met thuisbeademing op de IC opgenomen ligt, is de intensivist ten alle tijden hoofdbehandelaar.

Het moment van ontslag van de IC dient in nauwe samenhang met het CTB te gebeuren. Het CTB heeft als taak om te beoordelen of een patiënt ontslagen kan worden naar de verblijfslocatie, rekening houdend met de voorzieningen en zorg/assistentie die nodig zijn om de veiligheid van de beademde patiënt te kunnen waarborgen.

Veldnorm Chronische beademing bij kinderen
Download hier de pdf.

´Een beetje lucht´, vertaling voor kinderen, ouders en andere betrokkenen.
Download hier de pdf.