Veldnormen

Veldnorm Chronische beademing

Download hier de pdf.

Aanpassing veldnorm chronische beademing n.a.v. overleg bestuur VSCA met bestuur NVIC

Tijdens het overleg tussen het bestuur van de VSCA met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) dd 16-4-2014 is geconcludeerd dat de voornaamste bezwaren die in 2012 door de NVIC werden geconstateerd minder actueel zijn. Het belangrijkste bezwaar dat resteerde, bestond uit het hoofdbehandelaarschap op de IC bij CTB patiënten. In de huidige veldnorm stonden voor de NVIC enkele onduidelijkheden welke met onderstaande aanpassing verhelderd worden.

Indien een patiënt met thuisbeademing op de IC opgenomen ligt, is de intensivist ten alle tijden hoofdbehandelaar.

Het moment van ontslag van de IC dient in nauwe samenhang met het CTB te gebeuren. Het CTB heeft als taak om te beoordelen of een patiënt ontslagen kan worden naar de verblijfslocatie, rekening houdend met de voorzieningen en zorg/assistentie die nodig zijn om de veiligheid van de beademde patiënt te kunnen waarborgen.

Veldnorm Chronische beademing bij kinderen

Download hier de pdf.

´Een beetje lucht´, vertaling voor kinderen, ouders en andere betrokkenen.
Download hier de pdf.

De veldnorm bij kinderen en ´Een beetje lucht´ zijn ook in boekvorm te bestellen. Stuur hiervoor een mail naar info@vsca.nl.
De kosten voor de ´Veldnorm Chronische beademing bij kinderen´ zijn €12,- exclusief verzend/handelingskosten.
Het boekje ´Een beetje lucht´ kost €4,- ex. Verzend/handelingskosten.