Dank voor het invullen van de enquête Chronische Beademing

Velen van u hebben de enquete ingevuld. Wij kregen meer dan 330 ingevulde vragenlijsten retour!!

Doel is om uw ervaringen en de knelpunten in de zorg rondom chronische beademing te inventariseren. Die inventarisatie is de start voor de nieuwe Kwaliteitsstandaard Chronische Beademing voor volwassenen, een update van de Veldnorm 1.0 Chronische Beademing, bedoeld om de zorg voor beademde patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard is een groot project, we verwachten deze eind 2020 op een Symposium te kunnen presenteren.

Onze grote dank!