Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Eerste Kamer is druk bezig met de behandeling van de WLZ. Als VSCA hebben we een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten van belang voor gebruikers van ademhalingsondersteuning, onder meer respijtzorg, de inhoud van „begeleiding”, het onderhoud van hulpmiddelen bij de overgang naar andere wetgeving.

WLZ aangenomen in de Tweede Kamer, veel vragen over veranderende regelgeving

De Wet Langdurige Zorg moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer, maar het lijkt er op dat hij per 1 januari 2015 ingaat. Staatssecretaris van Rijn geeft in een brief aan de Tweede Kamer van 9 september aan, dat er een brief gestuurd gaat worden naar onder meer de groep mensen met thuisbeademing, die een ´extramurale AWBZ-indicatie hebben en een WLZ-profiel’. Dit zullen meestal mensen zijn die thuis wonen en veel zorg nodig hebben, die uitgedrukt wordt in functies en klassen en niet in een hoog zzp. In deze brief wordt hun overgangsrecht in de komende tijd tot 1-1-2016 beschreven.

De verwachting is dat deze brief uiterlijk half oktober uitgaat. Intussen merken we dat veel thuisbeademingscliënten al problemen voorzien. U kunt ze hier melden, zodat wij ze onder de aandacht van het Ministerie van VWS kunnen brengen. We reageren in elk geval op uw mail.