Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Eerste Kamer is druk bezig met de behandeling van de WLZ. Als VSCA hebben we een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten van belang voor gebruikers van ademhalingsondersteuning, onder meer respijtzorg, de inhoud van „begeleiding”, het onderhoud van hulpmiddelen bij de overgang naar andere wetgeving.