Informatiepunt overgangsrecht WLZ voor mensen zonder ZZP

Veel mensen met thuisbeademing wonen thuis en hebben 24-uurszorg in nabijheid of toezicht nodig. Dit gebeurt vaak op basis van een indicatie van zorg in functies en klassen en niet op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP)-indicatie. De WLZ regelt de overgang van AWBZ naar WLZ bij een hoog ZZP, maar niet automatisch voor mensen met zorg in functies en klassen.  Als u dat heeft en aan bepaalde criteria voldoet (zoals een indicatie individueel verpleegkundig toezicht of meer dan 25 uur per week zorg) is het de bedoeling dat u een brief gekregen heeft van het CIZ, waarin u zich kunt aanmelden voor 15 november 2014 voor de overgangsregeling WLZ. Er is een speciaal informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in) ingesteld. Daar kunt u terecht met vragen over de brief, de afweging wat te doen in uw situatie, of wanneer u denkt ten onrechte geen brief gekregen te hebben. Het telefoonnummer, e-mailadres, meer informatie over deze speciale overgangsregeling en de veranderingen in de zorg vind u hier.