Archief van de maand: maart, 2018

Complexe zorg voor kinderen vraagt om flexibiliteit

Laura Verwey, verpleegkundig specialist en bestuurslid van de VSCA schreef een blog over een van de zaken waar zij in de zorg voor kinderen regelmatig tegenaan loopt. Het is de bedoeling dat thuis zorg op maat gegeven wordt, maar de situatie van kinderen die beademend worden en de omstandigheden in hun gezin veranderen nogal eens.

 

Op weg naar gezinsgerichte kindzorg: Brussensymposium 29 maart 13.30-17 uur Utrecht

Brussen zijn de broers en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. Als een gezin te maken krijgt met langdurige ziekte en zorg, is de focus van de zorgverleners en van het gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. In gezinsgerichte zorg worden de ouders steeds meer betrokken bij de behandeling en ziekenhuisopname van een (chronisch) ziek kind. De brussen worden vaak nog steeds niet écht gezien door zorgverleners. De brussen behoren tot het systeem van het zieke kind en kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van het zieke kind. Uit onderzoek blijkt dat brussen risico lopen op overbelasting en problemen op latere leeftijd. Belangrijk dat dus ook deze groep (meer) betrokken wordt.

Samen met brussen, ouders en opgedane kennis in een door ons uitgevoerd project willen wij je graag meenemen in het belang van het meer betrekken van brussen! Kom je luisteren & delen & leren & meepraten op dit middagsymposium in Utrecht?

Er zijn 3 accreditatiepunten toegekend aan deze middag voor kinder-, jeugd-, wijkverpleegkundige en scholing SPV en Verzorgers Verstandelijke gehandicapten.

Uitgebreide informatie, programma en inschrijving:

http://kindenzorg.nl/brussensymposium-donderdagmiddag-29-maart-13-30-17-00-utrecht/

Kindzorg Zonder Muren 12 juni Papendal Jubileum symposium NVK

Op 12 juni vindt het Jubileumsymposium ‘Kindzorg zonder Muren’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde plaats over transmurale kindergeneeskundige zorg . Voor het programma zie de Folder NVK jubileum Eindsymposium 12-06-2018

Het programma is interactief, gaat dwars door de gebruikelijke lijnen heen, is vakoverstijgend, kent ruime ouderparticipatie en schetst de zorg van morgen. Aanmelden en praktische informatie via https://www.nvk.nl/congres2018/

 

 

 

 

Webcast over beademing

Op 12 februari 2018 vond een webcast plaats over beademing. Hierin gaf professor Peter Wijkstra antwoord op een groot aantal vragen over beademing van gebruikers.

In de tweede webcast van 16 februari 2018 worden de vragen beantwoord door professor Wijkstra die tijdens de webcast op 12 januari 2018 niet zijn beantwoord.

 

 

Symposium 25 jaar Thuisbeademing 6 april Reehorst Ede

Thuisbeademing bestaat inmiddels 25 jaar! Op 6 april vindt in de Reehorst te Ede een symposium plaats voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en overige professionals betrokken bij thuisbeademing.

Voor programma en inschrijving

http://www.congressenmetzorg.nl/congres/25jaarthuisbeademing/

 

 

© Copyright - VSCA