Dank voor het invullen van de enquête Chronische Beademing

Velen van u hebben de enquete ingevuld. Wij kregen meer dan 330 ingevulde vragenlijsten retour!!

Doel is om uw ervaringen en de knelpunten in de zorg rondom chronische beademing te inventariseren. Die inventarisatie is de start voor de nieuwe Kwaliteitsstandaard Chronische Beademing voor volwassenen, een update van de Veldnorm 1.0 Chronische Beademing, bedoeld om de zorg voor beademde patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard is een groot project, we verwachten deze eind 2020 op een Symposium te kunnen presenteren.

Onze grote dank!

 

 

Vernieuwd onderwijsprogramma chronische beademing nu on-line beschikbaar!

Door de vier Centra voor Thuisbeademing is een on-line scholingsprogramma ontwikkeld over chronische beademing, de apparatuur en wat er verder allemaal komt kijken bij chronische beademing. Dit programma geeft in verschillende e-modules een theoretische basis voor patiënten, mantelzorgers en professionals. De praktische vaardigheden moeten daarna in de praktijk onder deskundige begeleiding worden aangeleerd, het zogenaamde blended-learning. Die trainingen voldoen aan de eisen voor professionals die BIG-geregistreerd zijn. Ook zijn er trainingen voor personen die gekwalificeerd moeten zijn in verband met een PGB. Op de website vindt u de cursussen en cursusdata en kunt u inschrijven voor de trainingen. De on-linemodules zijn kosteloos te volgen.  Betaling is pas aan de orde wanneer u na de e-modules  een vaardigheidstraining volgt en getoetst wordt, zodat u aan het einde van de leerroute een verklaring van bekwaamheid of certificaat kunt ontvangen.