Terugroepmelding Philips CPAP, BiPAP en beademingstoestellen

15-06-21

Wij werden net als iedereen geconfronteerd met het nieuws dat Philips wereldwijd beademingsapparatuur terugroept vanwege risico’s  voor de gezondheid. Zie persbericht.

De 4 CTB’s in Nederland gebruiken allen beademingsapparatuur van Philips. Het geconstateerde probleem met deze apparaten levert logischerwijs heel veel vragen bij onze patiënten, maar ook bij ons, op. Voor nu is het advies van de behandelaars om door te gaan met uw behandeling met deze apparaten.

Op de website van de leverancier Vivisol vindt u gedetailleerdere nadere informatie welke apparatuur het wel en niet betreft.

Helaas zijn er nog geen antwoorden of oplossingen. De CTB’s stemmen met Philips en de leverancier af over mogelijke oplossingen, wat nu de hoogste prioriteit heeft. Belangrijk om te weten is dat het terugroepbericht op dit moment alleen voor de Verenigde Staten geldt. Voor andere landen is het een veiligheidsbericht. In Nederland wordt landelijk overlegd tussen Philips en diverse betrokken instanties over het lokaal te voeren beleid.

Zodra er meer duidelijk is, worden de betreffende patiënten zo snel als mogelijk geïnformeerd via de eigen CTB’s.