Vooraankondiging symposium

Op vrijdag 22 november 2024 wordt het tweejaarlijkse landelijke symposium van de Centra voor Thuisbeademing weer gehouden in de Reehorst te Ede. Dit jaar zal het thema de Zorg(en) voor morgen zijn. De komende jaren zullen de Centra voor Thuisbeademing ook te maken krijgen met de gevolgen van de grenzen aan de groei in de zorg. Niet alles wat nu kan, zal in de toekomst ook nog kunnen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, waarbij ook meer gekeken zal moeten worden naar de juiste zorg op de juiste plek. Hierbij moet er natuurlijk wel ruimte blijven voor de juiste zorg, wat voor de beademde patiënten en de gehele keten rondom de chronisch beademde patiënten een uitdaging zal worden.