Bijzondere zorg voor mensen met beademing: Zonnehuis Oostergast

De financiering van de zorg verandert. Bijzondere zorg voor een hele specifieke groep mensen met beademing moet behouden blijven. Zonnehuis Oostergast maakte een rapport over haar zorg.