Home

De Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning is een organisatie van patiëntenvertegenwoordigers en verschillende hulpverleners die bij de zorg voor chronisch beademden betrokken zijn. De VSCA fungeert als centraal aanspreekpunt, vraagbaak en informatieverschaffer voor chronisch beademden, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, verzekeraars en beleidsmakers. Dus voor iedereen die vanuit welke invalshoek dan ook te maken heeft met chronische ademhalingsondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de VSCA.

Laatste nieuws

 
Overleden: Nicole van de Besselaer, programmadirecteur kwaliteit Fokus, collega in ons netwerk

23 May 2016


Zaterdag 14 mei overleed tot ons grote verdriet en veel te vroeg Nicole van den Besselaar. Zij was 25 jaar lang intensief betrokken bij en actief in de ontwikkeling van kwaliteit en organisatie van Fokusprojecten en ADL-assistentie voor mensen met een zware fysieke beperking, gericht op eigen regie … ... lees verder


 
Freestyle Roboparkevent zaterdag 11 juni

23 May 2016


Wissel je ervaringen met een robotarm uit op het Freestyle Roboparkevent zaterdag 11 juni in Arnhem. Meer informatie en inschrijven op  http://www.siza.nl/freestylerobopark. ... lees verder


 
Programma 24 mei Expertmeeting Medische Kindzorgysteem bekend

18 May 2016


Programma 24 mei Expertmeeting Medische Kindzorgysteem bekend. Voor meer informatie en inschrijven zie de website.     ... lees verder


 
Handreiking Beademingszorg gebruikt VSCA-profielen

10 May 2016


Het Nederlands Zorginstituut Instituut heeft de beademingszorg in Nederland in kaart gebracht. In deze Handreiking doet zij onder meer aanbevelingen voor het gebruik van de VSCA-profielen voor een indicatie van de zwaarte van de (beademing)zorg. De Nederlandse Zorg Autoriteit zal er vervolgens een a… ... lees verder


 
Medisch Kindzorgsysteem Expertmeeting 24 mei

09 May 2016


Wat betekent het Medisch Kindzorgsysteem voor de betrokken professionals in de zorg?  Op 24 mei a.s vindt de expertmeeting plaats in Amersfoort. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.   ... lees verder


 
Nieuwe website om de zorg voor ernstig zieke kinderen duidelijker en beter te maken

01 March 2016


Op de nieuwe website vindt u informatie over het Medisch Kindzorgsysteem (MKS). Zorg: zo nodig, waar nodig.  Steeds meer (ernstig) zieke kinderen en jongeren krijgen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. In de thuissituatie, op een verpleegkundig kinderdagverblijf of in een verpleegkund… ... lees verder


 
Indiceren voor beademingszorg voor kinderen thuis

05 November 2015


Veel ouders zijn op zoek naar adressen van (wijk)kinderverpleegkundigen die kunnen indiceren voor beademingszorg voor kinderen. Onder meer de volgende Kinderthuiszorgorganisaties kunnen deze indicaties doen voor ziektekostenverzekeraars: KinderThuisZorg - landelijk  Allerzorgkindzorg - in een aant… ... lees verder


 
Zorgen over ZvW- PGB aanvragen

02 November 2015


VSCA en Spierziekten Nederland uiten hun zorgen in een gezamenlijke brief aan André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland over de PGB aanvragen bij de ziektekostenverzekeraars. ... lees verder


 
In 2016 intensieve zorg vergoed door de zorgverzekeraar?

27 October 2015


Wanneer je in 2015 een budget hebt op basis van het overgangsrecht, vraagt de zorgverzekeraar een 'nieuwe' indicatie bij het aanvragen van een ZvW-PGB voor 2016. Voor een kind is het verstandig deze indicatie te laten doen door een kinder(wijk)verpleegkundige, die door de verzekeraar erkend wordt en… ... lees verder


 
Overhandiging Veldnorm chronische beademing bij kinderen en een beetje lucht.

28 September 2015


Joyce Sombroek overhandigt samen met Noreen, Philip en Ferdinand de Veldnorm chronische beademing bij kinderen en een beetje lucht. Aan het einde van een levendig en inspirerend symposium 18 september 2015 boden zij beide boeken aan mw. Joke de Vries, inspecteur IGZ en Elske ter Veld, voorzitter v… ... lees verder


 
´Veldnorm chronische beademing bij kinderen´ en ´Een beetje lucht´ gratis downloaden

23 September 2015


U kunt nu op de site de Veldnorm chronische beademing bij kinderen en Een beetje lucht gratis downloaden. De Veldnorm Chronische beademing bij kinderen is op 18 september feestelijk gepresenteerd op het symposium "Luchtige Kost?! Opgroeien met beademing" samen met Een beetje lucht, de uitgave voor o… ... lees verder


 
Heliomare opent de afdeling Optimum Care met een symposium over vroege revalidatie op 26 november.

23 September 2015


Revalidatie in de vroege fase biedt beter perspectief op herstel.Dat thema staat centraal tijdens het symposium ter gelegenheid van de opening van de afdeling Optimum Care. Op deze afdeling worden patiënten opgenomen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Klik hier voor meer informatie. ... lees verder


 
Symposium over kinderen met chronische beademing met 'een beetje lucht' en 'de veldnorm voor kinderen’ op 18 september

18 August 2015


De VSCA nodigt u van harte uit voor het symposium Luchtige Kost?! Opgroeien met Chronische beademing in Groot Klimmendaal Arnhem. De dag belooft een interessant en inspirerend programma met als slot de feestelijke presentatie van de Veldnorm Chronische Beademing bij Kinderen en een speciale versie … ... lees verder


 
Feestelijk Symposium 60 jaar chronische beademing in Noordoost Nederland

04 August 2015


Op 4 september a.s. vindt in Groningen het informatief en feestelijk symposium´Noord, Oost, Thuis Best´plaats over chronische beademing. Voor programma en aanmelding klik hier. ... lees verder


 
Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

29 July 2015


Per Saldo en Ieder(in) roepen ouders van kinderen met intensieve kindzorg die problemen ondervinden met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd op dit te melden. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd de problemen voor 1 augustus op te lossen. Meld de problem… ... lees verder


 
Vliegen met beademing

23 June 2015


Ga je een vliegreis maken? Het is goed om te weten dat je dat op tijd moet voorbereiden. De beademingsapparatuur die door de CTB’s wordt geleverd voldoet aan de standaarden van de IATA. De accu’s vallen binnen de gestelde grens. Meld je buitenlandse of Waddeneiland-vakantie bij het CTB : 4 maar liev… ... lees verder


 
Bijzondere zorg voor mensen met beademing: Zonnehuis Oostergast

28 April 2015


De financiering van de zorg verandert. Bijzondere zorg voor een hele specifieke groep mensen met beademing moet behouden blijven. Zonnehuis Oostergast maakte een rapport over haar zorg. ... lees verder


 
Zorgen over de zorg voor kinderen met chronische beademing

31 March 2015


Download brief 2e kamer

Per 1-1-2015 is de AWBZ afgeschaft en wordt de zorg voor ernstig zieke kinderen vergoed uit de WLZ of ZVW en Jeugdwet. In de praktijk zijn er nog heel veel problemen. De VSCA maakt zich zorgen en stuurt een brief naar de Tweede Kamer, die op 2 april 2015 debatteert over de zorg voor ernstig zieke k… ... lees verder


 
Zorgintensieve kinderen op school lopen veel kans op gebrekkige zorg

16 March 2015


Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over de vergoeding van de extra begeleiding of zorg op school voor zorgintensieve kinderen. Deze moet veelal vanuit de ZvW (zorgverzekeraars) of WMO (gemeente) vergoed worden. Ouders worden van gemeente naar zorgverzekeraars en weer terug verwezen. Ieder(in… ... lees verder


 
Nieuwe wetgeving en beademing

18 December 2014


Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Cliënten met beademing krijgen hun benodigde zorg dan uit de Wet Langdurige Zorg of uit de Zorgverzekeringswet (ZvW), dit laatste vaak in combinatie met de WMO. Op dit moment worden nog veel kleine maar belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in d… ... lees verder


 
Informatiepunt overgangsrecht WLZ voor mensen zonder ZZP

06 November 2014


Veel mensen met thuisbeademing wonen thuis en hebben 24-uurszorg in nabijheid of toezicht nodig. Dit gebeurt vaak op basis van een indicatie van zorg in functies en klassen en niet op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP)-indicatie. De WLZ regelt de overgang van AWBZ naar WLZ bij een hoog ZZP, maar … ... lees verder


 
Wet Langdurige Zorg (WLZ)

13 October 2014


De Eerste Kamer is druk bezig met de behandeling van de WLZ. Als VSCA hebben we een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten van belang voor gebruikers van ademhalingsondersteuning, onder meer respijtzorg, de inhoud van „begeleiding”, het onderhoud van hulpmiddelen bij de overgang naar andere w… ... lees verder


 
WLZ aangenomen in de Tweede Kamer, veel vragen over veranderende regelgeving

02 October 2014


De Wet Langdurige Zorg moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer, maar het lijkt er op dat hij per 1 januari 2015 ingaat. Staatssecretaris van Rijn geeft in een brief aan de Tweede Kamer van 9 september aan, dat er een brief gestuurd gaat worden naar onder meer de groep mensen met thuisbeademin… ... lees verder


 
Rapport:‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’

23 September 2014


Maandag 22 september is het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ overhandigd aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Het rapport is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderver… ... lees verder


 
WMO 2015. Consequenties voor mensen met beademing

20 May 2014


De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over de WMO. Wij vragen de Eerste Kamer om extra aandacht voor de consequenties van deze wet voor mensen met beademing. Zij moeten in de samenleving kunnen participeren, wat immers het doel is van de WMO. Hier leest u meer over onze zorgen. ... lees verder