Handreiking Beademingszorg gebruikt VSCA-profielen

Het Nederlands Zorginstituut heeft de beademingszorg in Nederland in kaart gebracht. In deze Handreiking doet zij onder meer aanbevelingen voor het gebruik van de VSCA-profielen voor een indicatie van de zwaarte van de (beademing)zorg. De Nederlandse Zorg Autoriteit zal er vervolgens een advies over de uitbrengen, we verwachten dat in 2017.