Zorgintensieve kinderen op school lopen veel kans op gebrekkige zorg

Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over de vergoeding van de extra begeleiding of zorg op school voor zorgintensieve kinderen. Deze moet veelal vanuit de ZvW (zorgverzekeraars) of WMO (gemeente) vergoed worden. Ouders worden van gemeente naar zorgverzekeraars en weer terug verwezen.

Ieder(in) stuurde een Brandbrief aan de Tweede Kamer.