Marcel Timmen is directeur van de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland sinds 1991. Hij is al vanaf het midden van de jaren 90 betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van ademhalingsondersteuning.

Binnen Spierziekten Nederland houdt hij zich vooral bezig met medicijn ontwikkeling en belangenbehartiging op het gebied van hulpmiddelen en langdurige zorg.

Naast het bestuurslidmaatschap van de VSCA bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties zoals voorzitter van de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten/consumenten, lid van de Commissie Horzionscan Weesgeneesmiddelen van het Zorginstituut, lid van de klankbordgroep Zeldzame Ziekten.